Årøsund Bådelaugs historie
 
At skrive ÅB´s historie har ikke været helt let.
Normalt kan man jo se det hele i en forenings protokol, men det er ikke så let i Årøsund Bådelaug, da den første protokol er blevet ædt og revet i stykker af en hund tilhørende en tidligere sekretær.
Så vi har måttet støtte os til forskellige optegnelser gjort af den første formand Hans Sehrt, samt hvad vi har kunnet finde af materiale.
 
Opstarten til ÅB´s tilblivelse i sin tid skete ved den daglige snak på havnen. Og efter et møde på hotellet den 15. august 1974 blev der nedsat en arbejdsgruppe, så der kunne indkaldes til en stiftende generalforsamling.
Den blev afholdt den 2. oktober 1974 og Årøsund Bådelaug var en realitet. Hans Sehrt, Årøsund blev den første formand for de ca. 20 medlemmer.
 
Til at starte med lånte man det gamle venteværelse til Assens-Årøsund færgen og bunkeren til materiel. Og Thure Jensen, Årøsund tegnede vores stander. Samme Thure Jensen gjorde et stort arbejde for at få en ungdomsafdeling opbygget.
 
Vi har i årenes løb afholdt mange stævner for ungdomsafdelingen og også for kølbåde. Aftenkapsejladserne var i mange år meget stort område, men desværre er udviklingen gået sådan, at der ikke har været deltagere nok i både kapsejlads og ungdomsafdelingen til at kunne opretholde disse.
 
Hans Sehrt startede også Sundposten i 1976. Det udkom ca. en gang om året indtil 1984. Det blev startet op i sin nuværende form i 1989 med hjælp fra Henrik Svensson.
 
Sammen med Fiskeriforeningen og Bynævnet startede Årøsund Bådelaug også havnefesterne, hvor overskuddet dengang blev fordelt mellem foreningerne.
De første penge blev brugt til at gøre huset på havnen (venteværelset og det daværende posthus) i stand. Huset, der var meget utæt, blev inddækket med plastik og fik en vandtæt træbeklædning. Venteværelset blev således klubbens første klubhus, men den person, der nok blev mest glad var vores daværende postmester, Dagmar Bork, der havde til huse imod vest, hvor hun frysende om vinteren med stor overfrakke og formentlig iført mamelukker passede sit job uden at gøre vrøvl. Så også der gjorde vi en god gerning!
 
Årøsund Bådelaug har også været med i de forskellige planer der har været for en lystbådehavn i Årøsund. I 1986 nedsatte ÅB´s bestyrelse en arbejdsgruppe med Hans Olling, Haderslev som primus motor, og med Fa. Ove Arkils bistand gik man i gang med projekteringen af den nuværende lystbådehavn, der blev oprettet som et andelsselskab. Årøsund Bådelaug er andelshaver i havnen og har både en bådplads og et bådehus.
 
Det blev senere besluttet at overskuddet fra havnefesterne skulle gå til oprettelsen af et hus til gavn for alle foreningernes medlemmer, Medborgerhuset. Det blev indviet i 1989. Efter nogle år, hvor vi havde klublokale ovenpå sammen med de øvrige foreninger, fik vi vores egen lille tilbygning på Medborgerhuset, det nuværende klubhus, som vi er meget glade for.
 
I 2011 har vi startet en kajakafdeling op, da vi mener det kan være med til at gavne sejlsporten, give liv på havnen og gavne lokalsamfundet. Dette tiltag er der blevet taget godt imod og på mindre end tre måneder har vi fået sponsoreret 4 klubkajakker og der er ca. 40 medlemmer af afdelingen.
 
 
Formænd:
1974 – 1978 Hans Sehrt, Årøsund
1978 – 1979 Gotfred Schütze, Årøsund
1979 – 1988 Erik M. Andersen, Årøsund
1988 – 2000 Peder Ole Friis, Hajstrup
2000 – 2017 Otto Herbst, Marstrup
2017 –         Jørgen Platz, Årøsund
Årøsund Bådelaug | Færgevej106, Årøsund | 6100 Haderslev | baadelaug@aarosund.dk