Roreglement

Dette er baseret på, at medlemmerne bruger deres sunde fornuft når de planlægger og gennemfører en tur. Enhver tur sker på eget ansvar.

Der skal bæres CE-mærket (typegodkendt) rednings/svømmevest under roning.

Ved al roning skal de internationale søvejsregler overholdes, herunder også vigepligtsregler.

Der skal altid tages behørigt hensyn til vejr, vind, sø og strøm. Vær altid særlig opmærksom på ændringer i vejrforholdende, tiltagende vind eller lignende.

Det er forbudt at ro i tåget vejr uden landkending. Det tilrådes at have kompas med.

Roning i spirituspåvirket tilstand eller hermed ligestillede tilstande medfører øjeblikkelig karantæne. I grovere tilfælde eller ved gentagelser kan dette medføre eksklusion.

Ethvert medlem er forpligtet til at holde sit materiel i forsvarlig stand.

Man skal altid skrive på tavlen når man tager ud, og hvornår man forventer at være tilbage. Husk at slette igen, når du er kommet tilbage, så man ved, at du er kommet i land igen.

 I ÅB Kajak kan du friroes, når du har som minimum har enten EPP 2 eller Roer I bevis. Dog ser vi helst, at man det første år ikke roer alene, men altid med en makker.

Derudover opfordres der til, at man hver sæson øver:


Selvredning (sidder i kajakken med spraydeck på og klar til at tømme for vand indenfor 4 min.)

Makkerredning

Bugsering

Om vinteren (fra standerstrygning til standerhejsning) skal der altid ros så tæt på land som muligt, og det indskærpes, at man tager ekstraordinært hensyn til vejr- og vindforholdende. Ligeledes skal man medbringe skiftetøj, bruge våd/tørdragt og overtræk. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedlægge forbud mod vinterroning.

Hvor du må ro aftales med klubbens instruktører.

Årøsund Bådelaug | Færgevej106, Årøsund | 6100 Haderslev | baadelaug@aarosund.dk