ÅB Kajak
Årøsund Bådelaug blev stiftet den 2. oktober 1974 med ca. 20 medlemmer. I dag er vi ca. 200 medlemmer.
 
ÅB har klublokale i den ene ende af Medborgerhuset på Årøsund Lystbådehavn, som vore medlemmer er velkomne til at benytte.
 
ÅB har eget medlemsblad, SundPosten, der udkommer 2 gange årligt til vore medlemmer og annoncører. Vi bestræber os på, at al information kommer med i SundPosten, men vi sender også informationsmails rundt samt informerer på
vores hjemmeside.
 
ÅB arrangerer i vinterhalvåret svømning i Haderslev Hallen hver søndag.
 
ÅB er medlem af Dansk Sejlunion, Lillebælt Sydkreds, Danmarks Fritidssejler Union, DGI Sønderjylland og Danmarks Museum for Lystsejlads.
 
ÅBs formål er at fremme sejlsport, og i 2011 startede vi ÅB Kajak.
 
ÅB Kajak tilbyder fællesskab omkring kajaksporten. Vi ror hver mandag kl. 18.00 fra stranden NV for lystbådehavnen. Vi afslutter gerne roaftenerne med en kop kaffe i klubhuset, hvor vi kan dele erfaringer og oplevelser. Der vil evt. også blive arrangeret andre ture som informeres via mail.
 
ÅB Kajak vægter sikkerhed højt. Så derfor vil vi hjælpe hinanden til at blive bedre roere. Vi skal være i stand til at bedømme vore egne evner samt at forbedre disse. Vi skal kunne bedømme vandet og vejret i forhold til vore roture. Når du har fundet den klubkajak, du ror bedst i, eller købt din egen kajak, opfordrer vi kraftigt til, at du prøver selvredning i denne kajak, da der er stor forskel på kajakker.
Man kan ro med en sæson, og så skal man tage kajakbevis før man kan fortsætte, ikke kun for ens egen sikkerhed, men også for de andres.
 
ÅB Kajak kan tilbyde opbevaring af medlemmernes egne kajakker.
Al opbevaring af materiel sker på eget ansvar.
Vi arbejder på at få nogle flere klubkajakker, så der også er plads til dem, der ikke har egen kajak eller måske først vil prøve sporten af, inden de investerer.
 
ÅB Kajak samarbejder med DGI omkring kurser m.m., og vi kan derfor tilbyde disse til fordelagtige priser.
 
I ÅB Kajak koster et medlemsskab i 2015:
Medlemsskab af ÅB kajak koster 600 kr. (Ægtefælle/samlever/juniorer 400 kr.) For at blive medlem skal du oplyse navn, adresse, telefonnummer, e-mail og fødselsdag. Hvis du ikke ønsker dit telefonnummer og e-mail oplyst på listen til de andre kajakmedlemmer, skal du gøre opmærksom på dette.
Du kan melde dig ind på hjemmesiden eller ved at kontakte Berit (se bagsiden af folderen).
Medlemmer med egen kajak, som ønsker disse opbevaret, eller medlemmer, der er friroet og ønsker at bruge klubkajakkerne, kan for 500 kr. købe en nøglebrik.
Nøglen er personlig og bådehuset skal altid være låst, når det forlades.
 
I ÅB Kajak skal man minimum opfylde nogle få, men rimelige betingelser for at ro alene, uanset om du ror i klubkajak eller i egen kajak.
Man skal have gennemført Roer 1, EPP 2 eller være frigivet af klubinstruktør. Vi opfordrer til, at man ror med en makker. Foruden at have en at dele glæden med, giver det også tryghed. Makkeren skal selvfølgelig også opfylde ovennævnte betingelser. Det vil sige, at du ikke kan tage en med, der ikke har gennemført ovennævnte forløb. Skriv på tavlen i bådehuset, hvornår du er taget af sted, og hvor længe du forventer at være væk. Giv også nogen besked om, hvor du ror hen samt hvornår du forventer at være tilbage. Det giver også tryghed for dem på land. Husk at slette dig på tavlen, når du kommer hjem.
 
ÅB Kajak råder pt. over 7 klubkajakker: 1 Easky 15, 1 Easky 17, 1 Dagger Alchemy 14,1 P&H Scorpio, 1 Tahe Marine Bay Spirit, 1 Tahe Reval Mini LC og 1 Wilderness Zephyr 155.
Når du ror i disse, skal du være opmærksom på, at du ikke må være i kajakken på land. Dvs. at fodspark skal indstilles, når kajakken er i vandet. Ind- og udstigning skal også foregå i vandet, og kajakken skal bæres helt ud i vandet inden udstigning, og udstigning skal også ske i vandet.
Vi råder også over udstyr til disse kajakker samt sikkerhedsudstyr.
Udstyret vi har, er for at alle kan komme med ud at prøve at ro kajak, og man må selvfølgelig bruge dette. Men det kan være en god ide, at købe sit eget udstyr, så man altid har det, der passer bedst til en.
Alt udstyr og kajakker skal efter endt brug skylles af i ferskvand og aftørres.
Husk også at tage lugerne af kajakken og tørre der også.
Dette gælder alt udstyr, der opbevares i huset, også egne kajakker og udstyr.
Klubkajakkerne må ikke tages med andre steder hen uden forudgående aftale med bestyrelsen.
 
I ÅB Kajak skal du reservere klubkajakkerne, både til roaftenerne om mandagen og når du ellers vil ud at ro. Dette gøres ved at booke på hjemmesiden eller efter aftale med Berit. Det er kun medlemmer, der kan booke og må bruge kajakkerne, og der kan max. bookes en uge frem. Ikke-medlemmer kan ro med om mandagen 2-3 gange inden de melder sig ind. For at reservere en kajak skal de henvende sig til Berit.
 
I ÅB Kajak har vi følgende roreglement:
Dette er baseret på, at medlemmerne bruger deres sunde fornuft når de planlægger og gennemfører en tur. Enhver tur sker på eget ansvar.
Der skal bæres CE-mærket (typegodkendt) rednings/svømmevest under roning.
Ved al roning skal de internationale søvejsregler overholdes, herunder også
vigepligtsregler.
Der skal altid tages behørigt hensyn til vejr, vind, sø og strøm. Vær altid særlig opmærksom på ændringer i vejrforholdende, tiltagende vind eller lignende.
Det er forbudt at ro i tåget vejr uden landkending. Det tilrådes at have kompas med.
Roning i spirituspåvirket tilstand eller hermed ligestillede tilstande medfører øjeblikkelig karantæne. I grovere tilfælde eller ved gentagelser kan dette medføre eksklusion.
Ethvert medlem er forpligtet til at holde sit materiel i forsvarlig stand.
 
I ÅB Kajak kan du friroes, når du har som minimum har enten EPP 2 eller Roer I bevis. Dog ser vi helst, at man det første år ikke roer alene, men altid med en makker.
Derudover opfordres der til, at man hver sæson øver:
Selvredning (sidder i kajakken med spraydeck på og klar til at tømme for vand indenfor 4 min.)
Makkerredning
Bugsering
Om vinteren (fra standerstrygning til standerhejsning) skal der altid ros så tæt på land som muligt, og det indskærpes, at man tager ekstraordinært hensyn til vejr- og vindforholdende. Ligeledes skal man medbringe skiftetøj, bruge våd/tørdragt og overtræk. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde nedlægge forbud mod vinterroning.
Hvor du må ro aftales med klubbens instruktører.          
                        
 
                                                         
Årøsund Bådelaug | Færgevej106, Årøsund | 6100 Haderslev | baadelaug@aarosund.dk